ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ විශේෂ මහා සමුළුවේදී එහි මධ්‍යම පුවත්පත: ‘පංචායුධය’ එළිදැක්විණි. පුවත්පතේ මුල් පිටපත එහි කර්තෘ අනුරුද්ධ බණ්ඩාර රණවාරණ විසින් පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ප්‍රියන්ජිත් විතාරණ මහතා වෙත භාර දුන් අතර පසුව දෙදෙනා විසින් එය සමුළුවේ විශේෂ ආරාධිතයා වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

 

 

 

පංචායුධය ජනවාරි කලාපය

පංචායුධය පෙබරවාරී කලාපය

 පංචායුධය මාර්තු අප්‍රේල් කලාපය