අපි යන්නේ බෙදුම්වාදයට විරුද්ධ බටහිර අධිරාජ්‍යවාදයට විරුද්ධ ඉන්දියානු ව්‍යාප්තවාදයට එරෙහි මාවතේ,

අපි යන්නේ මේ රටේ ස්ෙෙවරී භාවයට පක්‍ෂපාතී නිදහසට පක්‍ෂපාතී මාවතේ,
එහෙම නැතිව එක එක අගුපිල්වල ලගින දේශපාලන ගමනක් අපට නැහැ.

2017-12-17 ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ කෝට්ටේ අසන බලමණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද දෑහිතකාමී ජන සමුළුව අමතමින් විමල් කියයි

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *