රට වනසන ආණ්ඩුව පන්නමු – යළිත් අපි අපේ රට හදමු තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන ජනරැලි මාලාවේ කඩුවෙල විජයග්‍රාහී ජන රැලිය සජීව විකාශය ජනවාරි 15 සවස 3.00 සිට බලාපොරොත්තු වන්න.

 

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *