අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහ නාහිමිපාණන්ගේ සුවදුක් විමසමින්…

විමල් වීරවංශයන් ගල්කිස්ස ධර්මපාලාරාමයට පැමිණ අමරපුර නිකායේ උත්තරීතර මහා නායක අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනාහිමිපාණන් බැහැදැක උන්වහන්සේගේ සුවදුක් විමසා බැලීය. එහි දී විමල් වීරවංශ මහතා ඇමතූ මහනාහිමිපාණෝ රට නිවැරදි මාවතේ රැගෙන යාම වෙනුවෙන් සිදු කරන කැපවීම ඉදිරියට ද සිදුකරගෙන යාමට ධෛර්ය, ශක්තිය පතමින් ආශිර්වාද කරන බව පැවසූහ.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *