අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් හෝමාගම – වෑතර දිස්ත්‍රික් රෝහලට අත්‍යවශ්‍යව තිබූ රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර දෙකක් පරිත්‍යාග කෙරේ..

හෝමාගම-වෑතර දිස්ත්‍රික් රෝහලට රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර දෙකක ඇති අවශ්‍යතාව පිළිබඳ ඊයේ (01) සිදු කරන ලද ඉල්ලිමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අද (02) උදෑසන අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ පූර්ණ උපදෙස් පරිදි හෝමාගම ප්‍රාදේශිය සභාවේ හිටපු සභාපති රුවන් ප්‍රබෝධ පීරිස් මහතා සහ ලක්මව දියණියෝ සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායිකා ප්‍රියංගා කොතලාවල මහත්මියගේ මැදිහත්වීමෙන් ගොඩගම ව්‍යාපාරික සිසිර සපුතන්ත්‍රි මහතාගේ මූල්‍ය පරිත්‍යාගයෙන් එම රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර වෑතර රෝහලට ලබා දී තිබේ.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *