කර්මාන්තකරුවන්ටම වෙන් වූ සඳුදා දිනය

කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අද (15) දිනයේ දී ද සුපුරුදු පරිදි කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටලු විසඳීමට කටයුතු කළේය. කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් තම කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායන් තුළ මතුව ඇති ගැටලු බොහෝ පිරිස් ඉදිරිපත් කළ අතර අමාත්‍යවරයා ඒවා ඒ මොහොතේ දී ම අදාළ බලධාරීන් වෙත යොමු කර විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කළ ආකාරය මෙසේ දිස්වේ…

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *