කොළඹින් 01…‍ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020…

ජානිපෙ නායක, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, ව්‍යවසාය සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිදුන් සුබ මොහොතින් අද (15) බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග වැදීම පිණිස නාමයෝජනා පත්‍රයෙහි සිය අත්සන යෙදූ මොහොත….

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *