‘කොළඹ සජ්ජන මන්ත්‍රණයට’ කලාකරුවෝ රොදබදිති…. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී මාලනී ෆොන්සේකා මහත්මිය ඇතුළු ප්‍රවිණ කලා ශිල්පීන් විශාල පිරිසක් ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියේ විමල් වීරවංශයන්ට ඔහුගේ මෙහෙවර වෙනුවෙන් කෘතඥතාව පළ කිරීමට හා මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සවියක් වීමට ය.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *