‘ජනතා මුදල් – ජනතා යහපතට’ මාලඹේ අයි. ජෝතිපාල මාවත පුලුල්කර සංවර්ධනය කෙරේ

කඩුවෙල මහා නගර සභාව මගින් මාලඹේ අයි. ජෝතිපාල මාවත පුලුල්කර සංවර්ධනය කිරීමෙන් අනතුරුව අද (09) දින ජනතා අයිතියට පවරා දුනි. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ජානිපෙ නායක, කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා සහභාගී විය.

විදේශ සබදතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී මේජර් ප්දී‍රප් උදුගොඩ, කඩුවෙල නගරාධිපති බුද්ධික ජයවිලාල් යන මහත්වරු ද එක්ව සිටියහ.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *