ජන පැතුම් ඉටු කළ මහජන දිනයක්!

ජාතික නිදහස් ‍පෙරමුණේ නායක, කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ බදාදා මහජන දිනය මහ මැතිවණයෙන් අනතුරුව අද (02) සුපුරුදු පරිදි 73/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03 පිහිටි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි.

උතුරු – නැගෙනහිර පළාත් ඇතුළු දිවයිනේ සිව් දිගම නියෝජනය කරමින් විශාල ජනකායක් මෙම මහජන දිනයට පැමිණ සිටියේ තම ගැටලු අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ය. ඒ අතර වන්නි දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් පැමිණි දමිළ ජනතාව ද වූහ. ඔවුහු සිය ඉඩම් ගැටලු, ජීවනෝපාය පිළිබඳ ගැටලු මෙහි දී අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළහ. විමල් වීරවංශ මහතා ඔවුන් සුහදව පිළිගෙන ඒ පිරිස සමග දීර්ඝ සංවාදයක යෙදෙමින් ඉදිරිපත් කළ ගැටලු අදාළ බලධාරීන් වෙත යොමු කරවා බොහෝ ගැටලුවලට ක්ෂණිකව විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කළේය.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *