“පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය 2020” කර්මාන්ත ඇමතිගේ සුරතින් විවෘත වෙයි !

පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය අද (07) දින පෙරවරු 10.00 ට කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ සුරතින් විවෘත විය. කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය යන රාජ්‍ය ආයතන හා ශ්‍රී ලංකා පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය එක්ව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මෙම ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනය පවත්වනු ලැබුවේ දොළොස්වන වරටය.
ඉහත සමාරම්භක අවස්ථාවට එක්ව සිටි තානාපතිවරු, රජයේ නිලධාරීන්, දෙස් විදෙස් ප්‍රදර්ශකයන් අමතා අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති උපසේන දිසානායක, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජීවනී සිරිවර්ධන හා ශ්‍රී ලංකා පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති පී.ජී.ඩී නිමල්සිරි යන මහත්ම මහත්මීහු අදහස් දැක්වූහ
.පෙබරවාරි 7,8,9 යන තෙදින තුළ පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 09 දක්වා ඉහත පරීශ්‍රයේදී මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීමට නියමිතය.

     

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *