මහරගම පමුණුව රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය ඇමති විමල් හමුවෙයි

මහරගම පමුණුව රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය සහ කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමණාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අතර අද (25) ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ දී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි. මෙම සාකච්ඡාවේදී ඉහත රෙදිපිළි නිෂ්පාදක සංගමය තම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය තුළ පැන නැගී ඇති ගැටලූ රැසක් ඇමතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළේය.

දිනෙන් දින ඉහළ යන නිෂ්පාදන පිරිවැය, ආනයනික නිමි ඇඳුම් බදු සහන යටතේ ගෙන්වීම, තත්වයෙන් උසස් ජාත්‍යන්තරයට ගැළපෙන නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම නොමැතිකම, තම නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට නිසි අලෙවි මධ්‍යස්ථානයක් නොමැතිකම ආදී ගැටලු ඒ අතර විය.
ඒවා කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ අමාත්‍යවරයා ඉදිරියේ දී ඉහත ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීමට ක්‍රමවේදයක් කඩිනමින් සකස් කරන බව මෙහිදී සඳහන් කළේය.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *