“මිණිපුරට සෞභාග්‍යයේ අරුණලු” ගෙවුඩ තාප කරණ අධිතාක්ෂණික විදුලි උදුන මහජන සේවයට විවෘත කෙරේ.

‘මිණිපුරට සෞභාග්‍යයේ අරුණලු’ යන තේමාව යටතේ ‘ගෙවුඩ තාප කරණ අධිතාක්ෂණික විදුලි උඳුන’ මහජන සේවයට විවෘත කිරීම අද (11) රත්නපුර මැණික් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේ දී කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අතින් සිදු කෙරිණි.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය තම සේවාවන් තවදුරටත් පුළුල් කරමින් මෙම මහජන සේවය අද දින නිල වශයෙන් ආරම්භ කළේය. මෙම අවස්ථාවට මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයේ සභාපති තිලක් වීරසිංහ, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති අමිත් ගමගේ, එම ආයතන දෙකෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරු ඇතුළු නිලධාරීහු පිරිසක් ද එක්ව සිටියහ.

මෙහි දී මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයෙන් පුහුණුව ලැබූ සිසු සිසුවියන්ට N.V.Q සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම ද සිදු කෙරිණි.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *