” රටට පණ දෙන විමල් : කොළඹ 19 ” මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය විවෘත වෙයි..!

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, ශ්රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සංධානයේ ජාතික සංවිධායක, විමල් වීරවංශ මහතාගේ කොළඹ දිස්ත්රික් මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය ඊයේ (29 සවස කොට්ටාව, මාකුඹුර යන ස්ථානයේදී විවෘත කෙරිණි.

මේ අවස්තාවට හෝමාගම ප්රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති, රුවන් ප්රබෝධ පීරිස්, හෝමාගම ප්රාදේශිය සභා මන්ත්රිනී කොතලාවල, කැස්බෑව නගර සභා මන්ත්රී රංජිත් පත්මසිරි ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන්ද, කළාකරුවන්, විද්වතුන් ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *