විමල් – උද්දික ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගනියි !

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා තම පක්ෂයෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට පොහොට්ටුවෙන් අංක 03න් තරඟවදින ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී උද්දික උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අද (26) දිනයේ ජනහමු රැසකට සහභාගීවීමට නියමිතය. එම ජනහමුවලට පෙර පළමුව ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන් වෙත පැමිණ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ, උද්දික ප්‍රේමරත්න යන මහත්වරු කටයුතු කළහ.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *