සිතුවමින් රටම හැඩ කළ තරුණ පිරිසට ජාතික ශිල්ප සභාවෙන් සවියක් !

තාප්ප ඇතුළු පොදු ස්ථාන සිතුවම් මගින් අලංකාර කරමින් රටම ඒළිය කිරීමට මුල් වූ තරුණ චිත්‍ර ශිල්පීන්ට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දී ඔවුන්ගේ නිර්මාණවලට වෙළෙදපොළක් නිර්මාණය කර දීමේ වැඩපිළිවෙළක් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ජාතික ශිල්ප සභාව විසින් දියත් කර තිබේ.
ඒ් වෙනුවෙන් අද (23) දිනය පුරා ඉහත තරුණ චිත්‍ර ශිල්පීන් 250කට පමණ සාම්ප්‍රදායික වෘත්තීය චිත්‍ර ශිල්පය පිළිබද වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට ද ජාතික ශිල්ප සභාව කටයුතු යොදා තිබිණි. මෙම වැඩ මුළුවේදී ඉහත තරුණ චිත්‍ර ශිල්පීන් ඇදි නිර්මාණ නැරඹීමට හා ඔවුන් දිරිමත් කිරීමට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ද ඒක්විය.

ඉහත වැඩමුළු දිගටම පවත්වාගෙන යාමටත් ඒහිදී නිර්මාණ කෙරෙන සිතුවම් දියත උයන තුළ අලෙවි කිරීමට ඉඩකඩ සලසා දීමටත් දැනටමත් පියවර ගෙන ඇතැයි ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපති සුදත් අබේසේකර මහතා සදහන් කළේය.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *