හෝටල් මුලුතැන්ගෙයි උපකරණ නිපදවන්නන්ගේ සංගමයත් රටට පණ දෙන විමල්ගේ ජය විජයග්‍රහණයක් කිරීමට එක් වෙයි

ශ්රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක, ජානිපෙ නායක විමල් වීරවංශ මහතාගේ කොළඹ දිස්ත්රික් ජයග්රහණය විජයග්රහණයක් බවට පත් කිරීමට එක්වන විවිධ වෘත්තික, විද්වත් හා ව්යාපාරික ප්රජාව අතරට ශ්රී ලංකාවේ හෝටල් මුලුතැන්ගෙයි උපකරණ නිපදවන්නන්ගේ සංගමය ද එක්ව සිටි.

ඔවුන් පසුගිය දා ගල්කිස්ස බජායා උත්සව ශාලාවේ දී විමල් වීරවංශ අමාත්යවරයාගේ ප්රධානත්වයෙන් සුහද හමුවක් ද කැඳවා තිබිණි. මෙම අවස්ථාවට එම සංගමයේ සභාපති වජිර සිල්වා, ලේකම් උපාලි ජයසේකර යන මහත්වරු සහභාගී වූහ.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *