ඇමති විමල් යටතේ ඇති ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගමෙන් කොවිඩ් අරමුදලට රුපියල් කෝටියක්..!

කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ මඟපෙන්වීමෙන් කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගමෙන් කොවිඩ් අරමුදල සඳහා රුපියල් මිලියන 10ක් ලබා දීම අද (23) සිදුකෙරිණි.

කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා විසින් මෙම මුදල් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත ලබාදුන්නේය.

මෙම අවස්ථාවට ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගමේ සභාපති මුදිත විජේසිංහ, අමාත්‍ය සම්බන්ධිකරණ ලේකම් චමින්ද ජයසේන යන මහත්වරු සහභාගී වූහ.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *