”කොළඹ සජ්ජන මන්ත්‍රණය” රටට පණ දෙන විමල් වීරවංශ වෙනුවෙන් කළාකරුවෝ.. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හෙට (ජුලි 09) සවස 4.00ට පැලවත්ත බුද්දධාස ක්‍රීඩාංගනයේදී..

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *