රටට පණ දෙන විමල් වෙනුවෙන් මුළු දුන් “ලක්මව දියණියෝ” කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මේලනය

රටට පණ දෙන විමල් වෙනුවෙන් මුළු දුන් “ලක්මව දියණියෝ” කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මේලන

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක අමාත්‍ය විමල් වීරවංශයන්ගේ විජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ‘ලක්මව දියණියෝ කාන්තා සංවිධානය අද (24) කොළඹ සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරයට සිය කොළඹ දිස්ත්‍රික් නියෝජිතවරියෝ කැඳවා විශේෂ සම්මේලනයක් පැවැත්වූහ.

මෙහි දී ලක්මව දියණියෝ ජාතික සංවිධායිකා, ප්‍රියංගා කොතලාවල මහත්මිය පිළිගැනීම සහ අරමුණ පැහැදිලි කිරීම සිදු කළ අතර සමාජ ව්‍යවසායිකා අචලා සමරදිවාකර මහත්මිය විශේෂ දේශනයක් පැවැත්වූවාය. දිරිණි.com වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට ද එක්වූ විමල් වීරවංශ මහතා මෙහි දී ප්‍රධාන දේශනය පැවැත්වීය.

 

 

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *