‘‘ විමල්ගේ මනාපය : නිමල් පියතිස්ස නුවරඑළිය අංක 06 “ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරන විද්වත් වෘත්තිකයන්ගේ හමුව

මෙවර මහ මැතිවරණයට ජානිපෙ නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ පොහොට්ටුව ලකුණින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට තරඟ වදින හිටපු මධ්‍යම පළාත් සභා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය නිමල් පියතිස්ස මහතාට ජයග්‍රහණය තහවුරු කරන විද්වත් වෘත්තිකයන්ගේ හමුවක් පසුගිය (29) නුවරඑළිය නගරයේ දී පැවැත්විණි.

මෙම ජනහමුවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ජානිපෙ නායක, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ ජාතික සංවිධායක, අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ද, එක් විය. මෙහි දී නිමල් පියතිස්ස මහතා ද එම පිරිස ඇමතීය.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *