“අපි මුහුණදෙන ආර්ථික, සාමාජීය, දේශපාලනික සැබෑ අර්බුදයන්ට මේ අයවැයෙන් විසඳුම් ලබාදී තියෙනවාද?” – ජා.නි.පෙ. පා.ම. මොහොමඩ් මුසම්මිල්

වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදෙන ආර්ථික, සාමාජීය සහ දේශපාලනික සැබෑ අර්බුදයන්ට මෙවර අයවැයෙන් විසඳුම් ලබාදී ඇත්දැයි ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

ඒ අද (21) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය විවාදයට සහභාගී වෙමිනි.

අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *