අර්බුදයට විසඳුම් ගෙන එන උත්තර ලංකා සභාගයේ “රුවන්පුර සම්ප්‍රාප්තිය” අද !

අර්බුදයට විසඳුම් ගෙන එන උත්තර ලංකා සභාගයේ “රුවන්පුර සම්ප්‍රාප්තිය” අද (2022 ඔක්තෝබර් මස 23) වැනිදා එහි නායක මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ.

එහි සජීව විකාශය පහත ෆේස්බුක් පිටු ඔස්සේ බලාපොරොත්තු වන්න.

https://www.facebook.com/WimalWeerawansa.sl

https://www.facebook.com/UttaraLankaSabhagaya

https://www.facebook.com/nidahasperamuna

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *