අලි-පොහොට්ටු ආණ්ඩුව මහජනතාව අලි වලක දමන්නයි හදන්නේ – උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති, විමල් වීරවංශ මහතා

අලි-පොහොට්ටු ආණ්ඩුව මහජනතාව අලි වලක දමන්නට සූදානම් වන්නේයැයි, උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති, විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

ඒ අද (01) දින පැවති උත්තර ලංකා සභාගයේ මාධ්‍ය හමුවේදීය.

 

අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *