කර්මාන්ත විෂය භාර කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඉදිරියේදී අද දින (12) මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවෙහි මගුල් මණ්ඩපයේ දී දිවුරුම් දුන්නෙමි…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *