කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර නැංවීමට ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාවක්…!

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් මුහුණ දී ඇති ගැටලු සමීපව හඳුනා ගනිමින් ඒවාට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දීම පිණිස විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (28) කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි.

මෙම සාකච්ඡාව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

මෙම සාකච්ඡාවට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ඒ. රංජිත්, අමාත්‍ය උපදේශක සුදේශ් නන්දසිරි, ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති අනුෂ්ක ගුණසිංහ යන මහත්වරු සහ රේගු ආයතනය, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් නිලධාරීහු පිරිසක් ද එක්ව සිටියහ.

Comments
  1. Uditha
    • admin

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *