‘ගෝල්ෆේස් අරගලයේ හෙළි නොවූ ඇතුළාන්තය’ “නවය; සැඟවුණු කතාව” විමර්ශනාත්මක කෘතිය මිලදී ගත හැකි ආකාර

1. සරසවි, සදීපා, සුරස, එම්.ඩී ගුණසේන යන පොත් අලෙවිසැල් වලින් මිලදී ගත හැක.

2. සරසවි අලෙවිසැලේ වෙබ් අඩවියෙන් Online මිලදී ගත හැක. ( https://www.sarasavi.lk/nawaya—saegawunu-kathawa… )

3. තැපැල් හෝ කුරියර් මගින් ගෙන්වා ගැනීමට පහත අංකයෙන් සම්බන්ධ විය හැක.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *