නීති විද්‍යාලයේ සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉගෙනගන්න දරුවන්ට වෙන අසාධාරණය නවත්වන්න.. ස්වාභාෂාවලින් විභාග වලට පෙනී සිටින්න අවසර දෙන්න – පා.ම. විමල් වීරවංශ

නීති විද්‍යාලයේ, සිංහලෙන්, දෙමළෙන් ඉගෙනගන්න දරුවන්ට වෙන අසාධාරණය නතරකර, ස්වාභාෂාවලින් විභාග වලට පෙනී සිටීමට අවසර දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා අද (18) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලා සිටියේය.

ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා වෙත ප්‍රශ්නයක් යොමු කරමිනි.

අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *