”මේ බදු ගැහිල්ල නව කැරලිකාරිත්වයකට ආරාධනා කිරීමක්” – උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති විමල් වීරවංශ

වර්තමාන බදුගැසීම නව කැරැලිකාරී සමාජ ප්‍රතික්‍රියාවකට ආරාධනා කිරීමක් බව උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති විමල් වීරවංශ මහතා පවසා සිටියේය.

ඒ අද (15)  උත්තර ලංකා සභාගයේ මාතර සම්ප්‍රාප්තියේදීය.

අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *