යුරෝ බිලියන ගණනක මුදලක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු කරවන්න ගත හැකි ලෙහෙසි පියවරක් තිබෙනවා – උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති, විමල් වීරවංශ

යුරෝ බිලියන ගණනක මුදලක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු කරවන්න ගත හැකි ලෙහෙසි පියවරක් තිබෙන බව උත්තර ලංකා සභාගයේ සභාපති, විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

ඒ අද (23) සිදු වූ උත්තර ලංකා සභාගයේ රුවන්පුර සම්ප්‍රාත්තියේදීය.

අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *