“විමල් අරගලය ගැන කියන කතා ඇත්තක්ද?” – සංවාදශීලි සාකච්ජාව මැයි 20 සවස 2.30 ට

“විමල් අරගලය ගැන කියන කතා ඇත්තක්ද..?” මැයෙන් “නවය; සැඟවුණු කතාව” විමර්ශනාත්මක කෘතිය පිළිබදව සංවාදශීලි සාකච්ජාව මැයි 20 වන දින සවස 2.30 ට ඌව පරණගම හිඹිලියගහ මඩිත්ත සදලි උත්සව ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

මෙහිදී මෙම කෘතියේ කර්තෘ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා සහ ප්‍රවීණ ලේඛක ඉසුරු ප්‍රසංග මහතා විසින් අදහස් දැක්වීමට නියමිතයි.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *