“විමල් අරගලය ගැන කියන කතා ඇත්තක්ද?” – සංවාදශීලි සාකච්ජාව මැයි 21 සවස 2.30 ට මතුගමදී

“විමල් අරගලය ගැන කියන කතා ඇත්තක්ද..?” මැයෙන් “නවය; සැඟවුණු කතාව” විමර්ශනාත්මක කෘතිය පිළිබදව සංවාදශීලි සාකච්ජාව මැයි 21 සවස 2.30 ට, මතුගම S & A හෝටලයේදී පැවැත්වෙයි.

මෙහිදී මෙම කෘතියේ කර්තෘ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා සහ දේශහිතෛෂී ජාතික ව්‍යාපාරයේ මහ ලේකම් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහතා විසින් අදහස් දැක්වීමට නියමිතයි.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *