වීථි ආහාර වෙළදාම නතර කිරීමට එරෙහිව විමල් හඬ නඟයි

ප්‍රවාහන ආඥා පනත යොදා ගනිමින් ආණ්ඩුව වීථි ආහාර වෙළෙදාම නතර කිරීමට දරණ උත්සාහයට එරෙහිව පා.ම. විමල් වීරවංශ මහතා අද (21) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වූවා.

අදාළ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

ඔබගේ අදහස්

Your email address will not be published. Required fields are marked *